Πρέβεζα: Σε διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πρέβεζας

Σε διαβούλευση έχει θέσει ο Δήμος Πρέβεζας το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προκειμένου να εκφραστούν δημόσια απόψεις για την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης και η αναλυτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επιλογή του από τους μελετητές.

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου υπέβαλε πρόταση για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων η οποία και εγκρίθηκε, ενώ η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης.

Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους και κρίνεται χρήσιμη και αναγκαία . η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο.

Η διαβούλευση είναι το δεύτερο βήμα της όλης διαδικασίας αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί και χαρτογραφηθεί η υφιστάμενη κατάσταση(π.χ πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης κλπ).

Επόμενη φάση και τελευταία φάση είναι η ολοκλήρωση και εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο (χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές κλπ).

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πρέβεζας.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Σε διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 2795413615170727964
item