Άρτα: Σημαντικό Έργο Σε 85.000 Στρέμματα από το TOEB Λούρου

Με μια έκταση που καλύπτει 85.000 στρέμματα, με πολλά χιλιόμετρα Διωρύγων και Τάφρων και με ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα μεγάλων και μικρότερων αυλακών, ο ΤΟΕΒ Λούρου θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν ο «φρουρός» του κάμπου της Άρτας με νοητά σύνορα από την Ανέζα μέχρι τον Λούρο.

Μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο υδάτινων διαδρομών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία χωμάτινων, που η κατάσταση αυτή του δικτύου και του δευτερεύοντος που ανήκει στον Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου και του πρωτεύοντος (κεντρικές Διώρυγες και Τάφροι) το οποίο ανήκει στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Άρτας, απαιτεί την τακτική συντήρησή του, για να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία μετά την μεγάλη κλιματική αλλαγή στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας έχουν οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές.

Η αγωνία του πρόεδρου του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου Στάθη Σφήκα και του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να αποτρέψει φαινόμενα πλημμυρών και να προστατεύσει καλλιέργειες και οικήματα που βρίσκονται στα όρια του Οργανισμού.

Είμαστε καθημερινά δίπλα στον αγρότη και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθούμε στις δύσκολες καταστάσεις που κάθε τόσο παρουσιάζονται, λέει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ.

Γι’ αυτό και η Διοίκηση του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου με γνώμονα το συμφέρον ολόκληρης της περιοχής προχώρησε στις απαραίτητες κινήσεις ώστε να επιτύχει την μεγαλύτερη αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων αλλά και την βέλτιστη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην προμήθεια 3 εκ σκαπτικών μηχανημάτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματική και ολοκληρωμένη συντήρηση του δικτύου

Επί πλέον εδώ και δυο χρόνια με την χρήση ενός μεγάλου ερπυστριοφόρου εκ σκαπτικού μηχανήματος που έχει προμηθευτεί ο Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου συντηρεί άμεσα και αποτελεσματικά, το πρωτεύον δίκτυο, κεντρικές Τάφρους και Διώρυγες δικαιοδοσίας Γ.ΟΕ.Β. ΠΕΔ. Άρτας.

Ισχυροποιήσαμε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του Οργανισμού, ώστε να βοηθούμε τα μέλη μας στην δυνατόν μέγιστη αξιοποίηση των εκτάσεων που καλλιεργούν, σημειώνει ο πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου και στα πλαίσια των πρωτοβουλιών με την απόκτηση των μηχανημάτων, συντηρήθηκαν συνολικά για το έτος 2020 50 χιλιόμετρα και για το έτος 2021 56 χιλιόμετρα δικτύου.


Το «αγκάθι» του αντλιοστασίου

Στην συνολική αυτή προσπάθεια, υπάρχει μια εκκρεμότητα, που εφόσον λυθεί θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα συνολικά την περιοχή. 

Και αυτό είναι το αντλιοστάσιο της Βίγλας, το οποίο δεν ανήκει στον ΤΕΟΒ Λούρου, αντίθετα με το αντλιοστάσιο της Στρογγυλής, αλλά στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Άρτας. 

Και η εκκρεμότητα αυτή, που δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση της κατάστασης, ειδικά όταν ενσκήψουν ακραία φαινόμενα, είναι ότι το υπολειτουργεί (από τις 7 αντλίες του, λειτουργούν μόνο οι 3 ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην στράγγιση, κάτι που επισημαίνει και ο πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, που ζητά να υπάρξει αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση των Εγγειοβελτιωτικών έργων της Πεδιάδας Άρτας, αποτελεί προσμονή και ευχή όλων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στο κάμπο της Άρτας, αφού όχι μόνο θα συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη κάθε αντιξοότητας αλλά και θα δώσει έναυσμα για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας στην περιοχή.

Τα αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται και σε ενημέρωση από ίδιο τον Οργανισμό τον Τ.Ο.Ε.Β. ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ.


]

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Σημαντικό Έργο Σε 85.000 Στρέμματα από το TOEB Λούρου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8932805956291359886

Τα καλύτερα

item