Στα 6,4 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 10μηνο 2021

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε μείωση κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στις τουριστικές εισπράξεις που ήταν κατά 6 δισ. ευρώ σε ετήσιά βάση.


Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. 


Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 34,0% και 13,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 32,1% σε τρέχουσες τιμές και 10,9% σε σταθερές τιμές. 

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό (25,7% και 25,6%, αντίστοιχα), ενώ σε σταθερές αυξήθηκαν κατά 20,0% και 23,0% αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 12,1 δισ. ευρώ οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. 

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 93,8%και οι σχετικές εισπράξεις κατά 142,0% στα 10,1 δισ. ευρώ σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 46% και το 58% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. 

Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 9,7%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 7,3 δισ. ευρώ σε 3,3 δισ. ευρώ.

epirusblog.gr
5 of 5
Στα 6,4 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 10μηνο 2021
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 3688897231084337338
item