Αυτό είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό -Θα στεγάζει τέσσερα σωματεία ΑΜΕΑ [εικόνες]

Το κτίριο που θα στεγάζει 4 σωματεία ΑΜΕΑ (Aμυμώνη, Ερμής, Νίκη, και Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας - ΣΑμΣΚΠ) θα είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό.

Tο έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται την Άνοιξη του 2022 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο κτίριο βιώσιμου σχεδιασμού και ο στόχος που τέθηκε εξαρχής ήταν να ανταποκρίνεται απόλυτα και με σεβασμό στις ουσιαστικές και λειτουργικές ανάγκες των πολιτών ΑΜΕΑ, στους οποίους απευθύνεται.

Το έργο έχει περάσει μέσα από μια εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης, κατά την οποία η Lamda κατάφερε να υπερβεί πολλά εμπόδια και να προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση του έργου.

Ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο κτίριο βιώσιμου σχεδιασμού στο Ελληνικό

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ανάγκη μετατόπισης υφιστάμενου κεντρικού αγωγού απορροής όμβριων υδάτων που βρέθηκε στον χώρο.

Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο, ενώ η μελέτη που εκπονήθηκε από τη Lamda έπρεπε να θεωρηθεί από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Ως ενδεικτικά στοιχεία του πολύ μεγάλου όγκου μελετών και αδειοδοτήσεων αναφέρεται ότι απαιτήθηκαν πάνω από 10 μελέτες (μεταξύ άλλων, βιώσιμου σχεδιασμού, μεταφοράς αγωγών, υψομετρική κ.α). 

Επίσης, απαιτήθηκε επικοινωνία και συνεργασία με πλήθος φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως ΚΑΣ, ΚΕΣΑ, Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, Αττικό Μετρό.

Το κτίριο που θα στεγάζει τέσσερα σωματεία ΑΜΕΑ θα είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό

Η ανέγερση ενός νέου κτιρίου για συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας, στο χώρο όπου θα αναπτυχθεί το Ελληνικό, αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του οράματος της Lamda ότι το Ελληνικό θα ωφελήσει όλη την ελληνική κοινωνία.


epirusblog.gr
5 of 5
Αυτό είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό -Θα στεγάζει τέσσερα σωματεία ΑΜΕΑ [εικόνες]
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 4209595492352316526

Τα καλύτερα

item