Γιάννενα: Ανάδοχος για τη μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Η Ο.Ε. ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκπόνηση της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, προεκτιμώμενης αμοιβής 2.300.979,59 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η Ένωση Οικονομικών φορέων «A.D.T.ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ. τ. A.D.T. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.».


Επίσης ανέδειξε τους αναδόχους και των παρακάτω έργων:

- «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος: Τάσιος Αναστάσιος

- «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ευ. Φελέκης.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Ανάδοχος για τη μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6522658567320491593
item