Πρέβεζα: Η Υπουργός Πολιτισμού ενέκρινε τις απαραίτητες εργασίες Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας Πρέβεζα: Η Υπουργός Πολιτισμού ενέκρινε τις απαραίτητες εργασίες Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Η Υπουργός Πολιτισμού ενέκρινε τις απαραίτητες εργασίες Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας

Το "πράσινο φως" για την εκτέλεση των εργασιών "Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας με έργα Εκσυγχρονισμού και Επέκτασης" έδωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως αναφέρεται στην απόφασή της, οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

Α) Εργασίες πεδίου: αποψιλώσεις-καθαρισμοί, αφαίρεση των επιφανειακών επιχώσεων, πραγματοποίηση διερευνητικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας όπου απαιτηθεί
Β) Προστασία – ανάδειξη μνημείων: συντήρηση κινητών ευρημάτων και λοιπές εργασίες, καθώς και παρακολούθηση και επίβλεψη εργασιών προστασίας και ανάδειξης του Οθωμανικού πυρήνα και
Γ) Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση: τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των αρχαιοτήτων που τυχόν εντοπιστούν, φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου και των κινητών
ευρημάτων, μελέτη του αρχαιολογικού υλικού.

Στην ίδια απόφαση εγκρίνεται και η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης του έργου.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Η Υπουργός Πολιτισμού ενέκρινε τις απαραίτητες εργασίες Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 6787180686301031040
Σχόλια
item