Γιάννενα: Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δήμο Ιωαννιτών

Στο 6ο ετήσιο συνέδριο για «Έξυπνες Πόλεις» μετείχε ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ όπου παρουσίασε τα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στον δήμο Ιωαννιτών.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τόνισε ότι το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού προχωρά σταδιακά και με προσεκτικά βήματα προκειμένου να έχει προστιθέμενη αξία για τον δημότη.

Αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη σύνδεση της με την τοπική ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα ανέλυσε τις δράσεις αναβάθμισης των λειτουργιών των υπηρεσιών του δήμου μέσω χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και την αναγκαιότητα της εισαγωγής έξυπνων εφαρμογών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο του προσωπικού του δήμου όσο και των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι ενέργειες διαμόρφωσης ασφαλών και σύγχρονων υποδομών δικτύωσης και επικοινωνών κρίνονται επιτακτικές για την ομαλή ολοκλήρωση προγραμματιζόμενων ενεργειών, όπως είναι η μετάπτωση των εσωτερικών εφαρμογών του δήμου σε ψηφιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Βusiness Intelligence System), η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με τον δήμο καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονου Κέντρου Λειτουργίας και Ελέγχου των έξυπνων εφαρμογών.

Υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας και υπάρχει η βούληση να ενεργοποιηθούν σταδιακά, όπως είναι η ολοκλήρωση του έξυπνου συστήματος εντοπισμού ελεύθερων θέσεων στάθμευσης με χρήση αισθητήρων, το ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας, η πλατφόρμα διαχείρισης κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων.

Τέλος ο δήμαρχος απάντησε σε θέματα που σχετίζονται με το  σχέδιο υλοποίησης ψηφιακών δράσεων για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, την προώθηση του ‘’brandname” του δήμου με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δήμο Ιωαννιτών
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1467772781876679033
item