Θεσπρωτία: Τελικά ο Λάμποβος της Παραμυθιάς και έσοδα έφερε και την πανδημία δεν διέσπειρε... Θεσπρωτία: Τελικά ο Λάμποβος της Παραμυθιάς και έσοδα έφερε και την πανδημία δεν διέσπειρε... | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Τελικά ο Λάμποβος της Παραμυθιάς και έσοδα έφερε και την πανδημία δεν διέσπειρε...

Απ' όσο προκύπτει, ο Λάμποβος της Παραμυθιάς και έσοδα έφερε, λιγότερα, βέβαια, από άλλες χρονιές, και την πανδημία δεν διέσπειρε, κάτι, που αποτελούσε φόβο. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Λαμπόβου το γενικό σύνολο όλων των εσόδων (που προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών), ανέρχεται στο ποσό των 216.075,00€.

Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 54.360,36€ (κατασκευή παραπηγμάτων: 23.925,80€, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 17.980,00€, ασφάλεια χώρου: 12.454,56€).

Τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου ανέρχονται στο ποσό των 161.714,64€.


epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Τελικά ο Λάμποβος της Παραμυθιάς και έσοδα έφερε και την πανδημία δεν διέσπειρε...
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5620661593409336269
Σχόλια

Τα καλύτερα

item