Θεσπρωτία: Προσλήψεις 2 υπαλλήλων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Προσλήψεις 2 υπαλλήλων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Προσλήψεις 2 υπαλλήλων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

Η ΕΦΑ Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, για χρονικό διάστημα δύο μηνών και όχι πέραν της 31.12.2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας [από 13.10.2021 έως 18.10.2021 – (λόγω λήξης του πενθημέρου σε μη εργάσιμη ημερομηνία)].

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Προσλήψεις 2 υπαλλήλων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5791933659398180356
Σχόλια
item