Άρτα: Συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Janus για την ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγματικότητας Μικτής Μάθησης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2021, στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας, η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου JANUS «Ηλεκτρονική Διδασκαλία και Μικτή Εκπαίδευση Εικονικής Πραγματικότητας βασισμένη στην Ρομποτική», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+. 

Στο Έργο συμμετέχει ως εταίρος το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Στύλιο. 

Στη συνάντηση, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων του εταιρικού σχήματος από τη Φινλανδία, Πολωνία, Ιταλία και Λιθουανία.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης, ο καθ. Χ. Στύλιος, ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Έργου, τόνισε τη σημαντικότητα που θα έχουν τα αποτελέσματα του Έργου στη δημιουργία περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας μικτής μάθησης για την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Ρομποτικής και γενικότερα σε θέματα της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (ΕΤΜΜ). 

Παράλληλα, τονίστηκε η αξία της πρωτότυπης πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του Έργου, στην οποία οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αλληλοεπιδρούν και να συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος Ρομποτικής.

Οι συμμετέχοντες από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού παρουσίασαν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους για την δημιουργία μικτών μαθημάτων, τα οποία συνδυάζουν την διαζώσης εκπαίδευση και την εκπαίδευση με Εικονική Πραγματικότητα καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζουν το φυσικό περιβάλλον εκπαίδευσης και αξιοποιούν σύγχρονα μαθησιακά ψηφιακά εργαλεία. 

Παρουσιάστηκαν επίσης διεξοδικά, η δομή και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων Ρομποτικής που θα διεξαχθούν στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας και στα οποία θα συμμετέχουν φοιτητές από το Πολυτεχνείο του Τορίνο (Ιταλία) και του Rzeszowska (Πολωνία).


Την δεύτερη μέρα της συνάντησης παρουσιάσθηκε η θεματική της «Ανάλυσης Δεδομένων Μάθησης», κατά την οποία θα γίνει διεξοδική αξιολόγηση του συστήματος καθώς και της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας και του εργαλείου Εικονικής Πραγματικότητας, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Θα συγκεντρωθούν δεδομένα που θα αφορούν στα εργαλεία αυτοαξιολόγησης καθώς και στα ψηφιακά δεδομένα που θα συλλέγονται από την πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αλληλεπιδράσεων των μαθητών ενώ τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό.

Οι δράσεις του έργου Janus, που έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια είναι μείζονος σημασίας καθώς το συγκεκριμένο έργο έρχεται να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα τηλεκπαίδευσης που εμφανίστηκαν όταν λόγω της πανδημίας COVID-19, έκλεισαν σχολεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Στο έργο Janus θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν νέες τεχνολογίες και μέθοδοι για την εφαρμογή της Εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Janus για την ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγματικότητας Μικτής Μάθησης
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8503411867437203791
item