Γιάννενα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Γιάννενα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» της πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού: ...
ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία θέση

Αιτήσεις: 01/09 – 06/09/21.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8843202783680131457
Σχόλια
item