Θεσπρωτία: Το τόλμησε με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη ο δήμος Φιλιατών Θεσπρωτία: Το τόλμησε με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη ο δήμος Φιλιατών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Το τόλμησε με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη ο δήμος Φιλιατών

Ο δήμος Φιλιατών τόλμησε  η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου να γίνει, μετά από αρκετό καιρό, με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη ή άλλο τρόπο εξ αποστάσεως. 

Και καλώς έπραξε, για να υπάρχει αμεσότητα στη συζήτηση και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Στη σχετική πρόσκληση διευκρινίζεται  ότι "σύμφωνα με: α) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου << Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του>> ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και γ) τις με αριθμ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021 & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 και ΔΙΔΑΔ /Φ.69 /180 /13-9-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ<< ………

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς το περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού. ΚΑΛΕΙΣΤΕ να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Καταστήματος την 27 Σεπτεμβρίου   2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17: 30 μ.μ.".

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Το τόλμησε με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη ο δήμος Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7655346041906113544
Σχόλια
item