Πως θα γίνει η επιδότηση φυσικού αερίου και ρεύματος – Τι προβλέπει τροπολογία

Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή προβλέπει την καταβολή από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων (καταναλωτές χαμηλής τάσης) ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την τροπολογία από τον προαναφερόμενο ειδικό λογαριασμό, μπορεί να παρέχεται επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων (οικιακοί καταναλωτές) ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου.

Οι δικαιούχοι καταναλωτές θα προσδιοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε εύρω ανά μεγαβατώρα (MWh) ή ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), τη διαδικασία, τον τρόπο και το χρόνο χορήγησής της, το χρόνο εκκαθάρισης, την περίοδο κατανάλωσης και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

  1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
  2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προνπολογισμό.
  3. Παρέχεται, από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, δύναται να παρέχεται, υπό τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ\Νhiι,) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης».

epirusblog.gr
5 of 5
Πως θα γίνει η επιδότηση φυσικού αερίου και ρεύματος – Τι προβλέπει τροπολογία
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 8093494622104381439
item