Ήγουμενίτσα: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με επιλογή 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασής τους, καλύπτοντας κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Ηγουμενίτσας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7330709888340126632
item