Θεσπρωτία: 177.500€ για την ενίσχυση της ύδρευσης Καρυωτίου | Υπογράφηκε η σύμβαση

Στο Δημαρχείο Σουλίου υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 177.419,35€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η μελέτη του έργου, αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Καρυωτίου που υδροδοτείται από τις πηγές του Άνω Καρυωτίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Πέτρου Αρλέτου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 177.500€ για την ενίσχυση της ύδρευσης Καρυωτίου | Υπογράφηκε η σύμβαση
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5317447567425799736
item