Αποζημιώσεις για πυρόπληκτους: Τι ισχύει για ενοικιαστές, οικοσυσκευές και επιχειρήσεις -Ολες οι λεπτομέρειες Αποζημιώσεις για πυρόπληκτους: Τι ισχύει για ενοικιαστές, οικοσυσκευές και επιχειρήσεις -Ολες οι λεπτομέρειες | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Αποζημιώσεις για πυρόπληκτους: Τι ισχύει για ενοικιαστές, οικοσυσκευές και επιχειρήσεις -Ολες οι λεπτομέρειες

Οι αποφάσεις για την πρώτη αρωγή Στεγαστικής Συνδρομής, επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και αποζημίωσης οικοσκευής πυρόπληκτων πήραν ΦΕΚ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και η εφαρμογή arogi.gov.gr για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Όπως ενημερώνει η πλατφόρμα τους ενδιαφερόμενους, οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη χορήγηση:

Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.

Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30/9/2021, ενώ ειδικά, για την έγκαιρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2021 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/9/2021.


Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση είναι:

Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET

Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)

Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)

Όπως προβλέπει η Απόφαση για τη Στεγαστική Συνδρομή, κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9, τα οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021. 

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ποιά από αυτά τα ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές και ποια είναι η έκταση των ζημιών, έτσι ώστε να υπολογιστεί η πρώτη αρωγή και η αποζημίωση για την οικοσκευή. 

Ενοικιαστές

Τι γίνεται, όμως, με όσους νοικιάζουν σπίτι, το οποίο υπέστη ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή; Η Στεγαστική Συνδρομή εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη, αλλά αυτοί δικαιούνται αποζημίωσης για την κατεστραμμένη οικοσκευή. Τη διαδικασία υποχρεούται, όμως, να την κινήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση, για τις οικοσκευές μισθωμένων μακροχρόνια ακινήτων ή ακινήτων υπό δωρεάν παραχώρηση, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση. 

Ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος ενημερώνεται αυτοματοποιημένα την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να συναινέσει στην επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων.

Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή ψευδούς δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται και Στεγαστικής Συνδρομής και αποζημίωσης για την οικοσκευή.

Οικοσκευή

Το ύψος της ενίσχυσης για αποζημίωση οικοσκευής καθορίζεται ως εξής:

στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση

στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση

στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός. 


Όπως ορίζει η σχετική Απόφαση, “με την αποζημίωση αυτή ικανοποιείται πλήρως κάθε τυχόν δικαίωμα του δικαιούχου που απορρέει από την υπ' αρ. 33862/16.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής”. 

Τι προέβλεπε εκείνη η απόφαση; Εκτός από το επίδομα των 6.000 ευρώ για την οικοσκευή, την καταβολή επιδόματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. 

Υπήρχε, όμως, διαφορά και ως προς τα κριτήρια για τις 6.000 ευρώ, καθώς ενώ τώρα η αποζημίωση κλιμακώνεται ανάλογα με το εύρος των ζημιών, η προηγούμενη απόφαση έβαζε και κριτήρια αριθμού μελών του νοικοκυριού- επιφάνειας ακινήτου.

Επιχειρήσεις

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας είχε και είδηση. Όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, απαλλάσσονται πλήρως από οφειλές που προκύπτουν από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. Ευρώ.

Ως προς την πρώτη επιχορήγηση προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, η οποία φτάνει ως 8.000 ευρώ- πέρα από τις 14.000 ευρώ της Στεγαστικής Συνδρομής για κτιριακές εγκαταστάσεις- η σχετική Απόφαση ορίζει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων,

δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

epirusblog.gr
5 of 5
Αποζημιώσεις για πυρόπληκτους: Τι ισχύει για ενοικιαστές, οικοσυσκευές και επιχειρήσεις -Ολες οι λεπτομέρειες
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 8041766041109564644
Σχόλια
item