Φωτιές: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πυροπαθείς - Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης ενός δισ. ευρώ Φωτιές: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πυροπαθείς - Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης ενός δισ. ευρώ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Φωτιές: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πυροπαθείς - Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης ενός δισ. ευρώ

Την άμεση ενίσχυση των πυροπαθών με προκαταβολές - εξπρές από την προβλεπόμενη επιχορήγηση τους σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να δώσει μία πρώτη ανάσα σε όσους επλήγησαν από τις μεγάλες φωτιές.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βασίζει το σχεδιασμό του πάνω στο μοντέλο που εφαρμόστηκε στην περίπτωση των καταστροφών από τον “Ιανό”. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροπαθείς, με μια υπεύθυνη δήλωση (π.χ. μηχανικού - λογιστή) θα μπορούν να πάρουν άμεσα αποζημίωση με την μορφή της προκαταβολής . 

Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από τις υπηρεσίες τότε θα γίνει ο σχετικός έλεγχος και η τυχόν η αποπληρωμή της ενίσχυσης. Το πακέτο των αποζημιώσεων θα κυμαίνεται στο 1 δισ. ευρώ και θα αναπτυχθεί πάνω σε 7 άξονες:

1. Παροχή στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση κτηρίων: Μετά από την απογραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ακίνητων με επιχορήγηση της δαπάνης κατά 80% από το κράτος και κατά 20% μέσω δανειοδότησης με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στην συγκεκριμένη δράση οι πόροι θα εκταμιεύονται άμεσα μετά απο την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσής.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και συγκεκριμένα: (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

3. Επιχορήγηση επιχειρήσεων: Μετά από την καταγραφή των ζημιών που θα γίνει από τις υπηρεσίες των περιφερειών θα ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων από το υπουργείο Οικονομικών. Θα δοθούν μάλιστα με την μορφή προκαταβολών που μπορεί να φτάνουν και το 100% της επιχορήγησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

4. Αναστολή για 6 μηνες των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ενώ σε συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα θα υπάρξει και 6μηνη αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων για τους ενήμερους δανειολήπτες.

5. ΕΝΦΙΑ: Τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

6. Επιδότηση ενοικίου.

7. Πρόσθετη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις των καλλιεργειών που χάθηκαν.

fwties_attiki____2_

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην ΕΡΤ «υπάρχουν πρώτες ανάγκες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Άρα θα φτιάξουμε μηχανισμούς με υπεύθυνες δηλώσεις από τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έτσι ώστε μέσα από το σύστημα των προκαταβολών… να γίνει μία πρώτη, άμεση, ταχύτατη εκταμίευση πόρων και στη συνέχεια όταν θα γίνει η καταγραφή – από το υπουργείο Υποδομών για τα κτίρια, από τους δήμους και τις περιφέρειες για τους οικισμούς, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις καλλιέργειες- τότε θα υπάρξει και η πλήρης αποζημίωση αυτών», είπε προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Βασική αρχή του ευρύτερου πλαισίου για τις θεομηνίες είναι ότι η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής- όπως προφανώς αυτές που βιώνουμε τώρα- μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

Με το αναμορφωμένο πλαίσιο για τις θεομηνίες διευρύνθηκε η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.

epirusblog.gr
5 of 5
Φωτιές: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πυροπαθείς - Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης ενός δισ. ευρώ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2652378503834233792
Σχόλια
item