Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για αποζημιώσεις σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις-Κομβική η ταχεία καταγραφή των ζημιών Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για αποζημιώσεις σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις-Κομβική η ταχεία καταγραφή των ζημιών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για αποζημιώσεις σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις-Κομβική η ταχεία καταγραφή των ζημιών

Οι πρωτοφανείς καταστροφές που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές στην Επικράτεια θα τεστάρουν τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού και ως προς τη στήριξη των πυρόπληκτων και είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει περιθώριο ολιγωριών, αστοχιών και καθυστερήσεων.

Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, στην πραγματικότητα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το πλαίσιο που ψηφίστηκε μόλις τον περασμένο Απρίλιο για τις φυσικές καταστροφές και είναι προφανές ότι η ταχύτητα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και το «στήσιμο» των ειδικών μηχανισμών αποτελεί στοίχημα.

Βασική αρχή του νέου πλαισίου είναι ότι η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής- όπως προφανώς αυτές που βιώνουμε τώρα- μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι επιχορηγήσεις αφορούν στο ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς προβλέπεται, επίσης, να χορηγείται, άμεσα, έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή.


epirusblog.gr
5 of 5
Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για αποζημιώσεις σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις-Κομβική η ταχεία καταγραφή των ζημιών
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 9204764877932224777
Σχόλια
item