Γιάννενα: Από Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου Επαναλειτουργούν Τα Κ.Α.Π.Η.

Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου επαναλειτουργούν τα Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)  με τις διατάξεις που προβλέπονται στο ΦΕΚ 3899/21-8-2021 και συμμετοχή μόνο ωφελουμένων οι οποίοι:

α) Είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,


β) Είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες (180) μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.


Η προσέλευση των ωφελουμένων θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, με την τήρηση όλων αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και για την παροχή αυστηρά των υγειονομικών υπηρεσιών (παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, συνταγογράφηση και φυσιοθεραπεία). 


ΔΕΝ επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας. 


Πηγή: epirus-tv-news.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Από Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου Επαναλειτουργούν Τα Κ.Α.Π.Η.
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6126617320564158022
item