Πρέβεζα: 148 χιλιάδες ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο Πρέβεζας! Πρέβεζα: 148 χιλιάδες ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο Πρέβεζας! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: 148 χιλιάδες ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο Πρέβεζας!

Με την αρθμ. Πρωτ. 61397/17-08-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 148.100,00 ευρώ για την κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου SARS-CoV-2.

Η κατανομή γίνεται για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω της μείωσης των εσόδων, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2και για τον περιορισμό της διασποράς του. 

Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: 148 χιλιάδες ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο Πρέβεζας!
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 4666115905309364679
Σχόλια
item