Άρτα: Το Σεπτέμβριο οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου Άρτας Άρτα: Το Σεπτέμβριο οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Το Σεπτέμβριο οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου Άρτας

Δεκτές θα γίνονται από τη Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, και από ώρες 08:00 με 13:30, οι αιτήσεις των υποψήφιων σπουδαστών στο δημόσιο ΙΕΚ  Βοηθών Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου Άρτας... 
Όπως ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου η 6η Υγειονομική Περιφέρεια  Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων , θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν μετά και τη σχετική προκήρυξη του Υπουργού Υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 της αριθ.Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2049/Τ.Β). 

Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-20 έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ . και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επιπέδου 4). 

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ & απόφοιτοι ΙΕΚ) . 
 
Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 & 6 της αριθ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄) & το Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020. 
Στο  Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.. ΑΡΤΑΣ θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας” .

- Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης. 
- Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν. 
- Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση. 
- Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται 

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν: 
Το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 13.30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 

1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ) 
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί) 
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ. 
6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία. 
7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3. 

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα. 

Για όσους επιθυμούν ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών (απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, αντίστοιχης ειδικότητας) να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά ανά περίπτωση, την ίδια χρονική περίοδο και ώρες: 8.00΄πμ –13.00΄μμ. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681028344 & 6974399994, 
e-mail: diek.artas@gmail.com

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Το Σεπτέμβριο οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7322421378627231406
Σχόλια
item