Αναπτυξιακός Νόμος: Στις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 55% Αναπτυξιακός Νόμος: Στις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 55% | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Αναπτυξιακός Νόμος: Στις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 55%

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στις 25 Μαΐου ξεκινά ο 7ος κύκλος υποβολών αιτήσεων της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” και ο 5ος κύκλος “Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ποσοστά επιδοτήσεων έως 55%.

Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουλίου 2021.

7ος κύκλος – Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €10.000.000 προσφέρει το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη στήριξη της απασχόλησης και την ανάπτυξη των εξαγωγών.

Προϋπολογισμοί έργων: Δεν υπάρχει περιορισμός για το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Συνολικός προϋπολογισμός: 400 εκ ευρώ.

5ος κύκλος – Καθεστώς «Ενισχύσεις για Μικρές Επιχειρήσεις»

Επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €3.000.000 προσφέρει το καθεστώς “Ενισχύσεις για Μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος παρέχονται μεγαλύτερες επιχορηγήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας.

Συνολικός προϋπολογισμός: 405 εκ ευρώ.

Ενδεικτικοί κλάδοι που μπορούν να υπαχθούν στα παραπάνω καθεστώτα ενισχύσεων:

• Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
• Τουρισμός – Ξενοδοχεία
• Μεταποίηση
• Ενέργεια
• Γεωργία
• Logistics
• Πληροφορική
• Φαρμακευτικά προϊόντα
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
• Φαρμακευτική κάνναβη
• Πρωτογενής τομέας (φυτική & ζωική παραγωγή)

Είδη ενίσχυσης

• φορολογική απαλλαγή

• επιχορήγηση
• επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• επιδότηση μισθολογικού κόστους

Αναλυτική παρουσίαση και επιδοτούμενοι τομείς δραστηριότητας εδώ

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει την εμπειρία και τη τεχνογνωσία για να καθοδηγήσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επικοινωνία στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


epirusblog.gr
5 of 5
Αναπτυξιακός Νόμος: Στις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 55%
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2962673991061013244
Σχόλια
item