Γιάννενα: ΄Επιτροπή Συνεργασίας δήμου- πανεπιστημίου σε μόνιμη βάση Γιάννενα: ΄Επιτροπή Συνεργασίας δήμου- πανεπιστημίου σε μόνιμη βάση | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΄Επιτροπή Συνεργασίας δήμου- πανεπιστημίου σε μόνιμη βάση

Στη σύσταση μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας προχωρούν ο δήμος Ιωαννιτών και το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνέχεια των όσων είχαν ουσιαστικά συναποφασιστεί μετά τη συζήτηση που έγινε παρουσία του πρύτανη του πανεπιστημίου Τριαντάφυλλου Αλμπάνη στο δημοτικό συμβούλιο την 1η Μαρτίου.

Η σύσταση της Επιτροπής Συνεργασίας θα πρέπει, βέβαια, να επικυρωθεί από το δημοτικό συμβούλιο, που συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη) την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου, στις 2 το μεσημέρι, με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του δημάρχου, η Επιτροπή Συνεργασίας θα αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και δύο μέλη της Συγκλήτου και θα εισηγείται θέματα που αφορούν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. 

Ως τέτοια αναφέρονται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον χώρο του πανεπιστημίου, τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, προβλήματα που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα (μετακίνησης, στέγασης και διατροφής), η συνδιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων, η συμβολή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην ανάπτυξη της πόλης (οικονομική / πολιτιστική/ τουριστική/ κοινωνική κ.λπ), καθώς και η κοινή συμμετοχή δήμου και πανεπιστημίου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η θητεία της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία της εκάστοτε δημοτικής αρχής, οι αποφάσεις της θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα αποστέλλονται για συζήτηση τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου.

Πρόταση για Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Στην ίδια συνεδρίαση θα έρθει προς συζήτηση και πρόταση για τη συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, θέμα το οποίο θα εισηγηθεί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Παπαγεωργίου.


Η δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων προβλέπεται με νόμο του 2006, με στόχο την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους. 


Έργο των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντο¬πισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευ-ρωπαϊκό επίπεδο.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων θα αποτελείται από νέους και νέες που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου μας και κατοικούν στη πόλη των Ιωαννίνων, ηλικίας 15-28 χρονών. 


Η επιλογή των νέων θα γίνεται για θητεία ενός έτους με κλήρωση που θα πραγματοποιείται μέσα από το «Μητρώο Νέων Πολιτών», το οποίο αποτελεί τη γενική συνέλευση των νέων.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΄Επιτροπή Συνεργασίας δήμου- πανεπιστημίου σε μόνιμη βάση
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 332407238799080949
Σχόλια
item