Ήπειρος: Οικονομική Επιτροπή - Οδικά έργα σε ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας Ήπειρος: Οικονομική Επιτροπή - Οδικά έργα σε ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Οικονομική Επιτροπή - Οδικά έργα σε ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας

H Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις για οδικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας. 

Συγκεκριμένα:

Για την Π.Ε. Άρτας


Ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο (ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ) του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000.

Ενέκρινε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

- Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000

- «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000

Για την Π.Ε. Πρέβεζας


Κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

- «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού € 348.000, Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

- «Συντήρηση - αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 268.487,80 με Φ.Π.Α. Ανάδοχος Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο (Γεώργιο Οικονόμου) του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 130.000

Ενέκρινε τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των οδών:

Α) από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800

Β) προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης»,

Για την Π.Ε. Ιωαννίνων, ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για τη «συντήρηση- αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς, προϋπολογισμού € 125.000 (Ανάδοχος Δημήτριος Φάης)

Επίσης στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει αναλάβει η «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», η οποία έχει αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης για το έργο «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ» προϋπολογισμού 2.129.032,26 (χωρίς ΦΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη απόφαση περί σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της Επάρκειας των ληφθέντων Επαν/κων Μέτρων Οικ/κων Φορέων προς απόδειξη της Αξιοπιστίας τους, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Οικονομική Επιτροπή - Οδικά έργα σε ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6689789716917796726
Σχόλια
item