Άρτα: Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας Άρτα: Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 173.104,00 ευρώ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 3279965333612410986
Σχόλια
item