Γιάννενα: Τι απαντά το Υπ. Εσωτερικών στο σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τις συμβάσεις και τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων Γιάννενα: Τι απαντά το Υπ. Εσωτερικών στο σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τις συμβάσεις και τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Τι απαντά το Υπ. Εσωτερικών στο σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τις συμβάσεις και τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων

Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων κυλικείων όλων των σχολικών μονάδων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Στην απάντησή του στον Σταύρο Καλογιάννη (αρ. πρωτ. 1894/2021), ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα μείωσης του ύψους των μισθωμάτων και παράτασης των συμβάσεων των κυλικείων. 

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 44 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), προβλέφθηκε η δυνατότητα μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το τρέχον σχολικό έτος, έως σαράντα τοις εκατό (40%).

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4735/2020, ελήφθησαν μέτρα για την παράταση αλλά και για τη δυνατότητα πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων.

Ειδικότερα:

– Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 132 του ν. 4692/2020, προβλέφθηκε ότι εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πουλήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, ηοποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.

– Με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του ανωτέρω άρθρου, θεσμοθετήθηκε η δυνατότηταέως 30.6.2021 πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων εκ μέρουςτου μισθωτή, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Επισημαίνουμε δε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την περαιτέρω στήριξη των εν θέματι επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων».

Ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε σχετικά τόσο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δ. Δημητρίου, όσο και την κα Α. Θανασιά, Πρόεδρο του Σωματείου Αναδόχων Σχολικών Κυλικείων Νομού Ιωαννίνων.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Τι απαντά το Υπ. Εσωτερικών στο σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τις συμβάσεις και τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 4942109605199447378
Σχόλια
item