Πρέβεζα: Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση εργασίας Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Πρέβεζα: Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση εργασίας Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση εργασίας Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»,  για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να

συνεργαστεί με έναν (1) ψυχίατρο ή ελλείψει αυτού Γενικό Ιατρό,  με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Πρέβεζα.

Ακολουθεί η πρόσκληση:

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση εργασίας Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 4866996266249210376
Σχόλια
item