Πώς να μάθετε να συγκρατείτε το 90% από όλα όσα μαθαίνετε;

Η ανάπτυξη της μαθησιακής πυραμίδας στη δεκαετία του 1960 - που αποδίδεται ευρέως στο Ινστιτούτο NTL στο Bethel, Maine - περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι.

Όπως δείχνει η έρευνα οι άνθρωποι θυμούνται:

5% αυτού που μαθαίνουν όταν το έχουν μάθει από μια διάλεξη (δηλαδή διαλέξεις από πανεπιστήμια)

10% αυτού που μαθαίνουν όταν το έχουν μάθει από την ανάγνωση (δηλαδή βιβλία, άρθρα)

20% αυτού που μαθαίνουν από οπτικοακουστικό περιεχόμενο (δηλαδή εφαρμογές, βίντεο)

30% αυτού που μαθαίνουν όταν βλέπουν μια επίδειξη

50% αυτού που μαθαίνουν όταν συμμετέχουν σε ομαδική συζήτηση.

75% αυτού που μαθαίνουν όταν ασκούν αυτό που έμαθαν.

90% αυτού που μαθαίνουν όταν το χρησιμοποιούν αμέσως (ή διδάσκουν άλλους)

Ωστόσο, πώς μαθαίνουν οι περισσότεροι από εμάς;

Βιβλία, διαλέξεις στην τάξη, βίντεο και γενικότερα μη διαδραστικές μέθοδοι μάθησης, οδηγούν στο 80-95% των πληροφοριών που πηγαίνουν στο ένα αυτί και βγαίνουν από το άλλο.

Το θέμα εδώ είναι ότι αντί να αναγκάζουμε τους εγκεφάλους μας να θυμούνται περισσότερες πληροφορίες με «παθητικές» μεθόδους, πρέπει να εστιάσουμε τον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους μας σε «συμμετοχικές» μεθόδους που έχουν αποδειχθεί ότι αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι:

Αν θέλετε να μάθετε πώς να μιλάτε μια ξένη γλώσσα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να μιλάτε με native speakers και να αποκτήσετε άμεση ανατροφοδότηση.

Εάν θέλετε να βρείτε τη φόρμα σας, θα πρέπει να εργαστείτε με έναν προσωπικό γυμναστή (αντί να παρακολουθείτε βίντεο γυμναστικής στο Youtube).

Αν θέλετε να μάθετε ένα νέο όργανο, προσλάβετε έναν δάσκαλο μουσικής από την πόλη σας.

epirusblog.gr
5 of 5
Πώς να μάθετε να συγκρατείτε το 90% από όλα όσα μαθαίνετε;
epirusblog.gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 7086383078758613558
item