Άρτα: Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης 5,5 εκατ. ευρώ απο τον Δήμο Άρταίων Άρτα: Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης 5,5 εκατ. ευρώ απο τον Δήμο Άρταίων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης 5,5 εκατ. ευρώ απο τον Δήμο Άρταίων

Σε δημοπράτηση είναι το  αποχετευτικό στην Άρτα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γλυκορρίζου, Λιμίνης και Αγίας Τριάδας Κεραμάτων Δήμου Αρταίων”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 6.8 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.5 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου ενώ στις 20 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλάνου (ΠΕΠ) “Ήπειρος 2014-2020” και υπάρχει δυνατότητα παράτασης ισχύος της σύμβασης.

Ταυτότητα του Έργου

Το σχεδιαζόμενο έργο αφορά σε εργασίες αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Γλυκόρριζο, Λιμίνη και Αγία Τριάδα Κεραματών.

Συνοπτικά, αποτελείται:

— από δίκτυο συνολικού μήκους 15.368,00 μ., εκ των οποίων τα 8.250,50 μ. αφορούν σε δίκτυο βαρύτητας και τα 7.117,50 μ. δίκτυο κατάθλιψης, και

— από τρία (3) αντλιοστάσια κατάθλιψης,

— εργασίες αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

Αναλυτικότερα:

1) οικισμός «Γλυκόρριζο»

Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού «Γλυκόρριζο» είναι γραμμικό, ακολουθεί την οδό Άρτα – Κομμένο και καταλήγει στην κεντρική πλατεία του οικισμού, όπου και θα κατασκευασθεί το κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ-Γ.0, για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αρταίων. Για τη συλλογή του συνόλου των λυμάτων και τη μεταφορά τους στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ-Γ.0, προβλέπεται:

— δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 4.158,50 μ., εκ των οποίων τα 3.041,00 μ. αφορούν στο σύνολό τους βαρυτικούς αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ200, και τα 1.117,50 μ. αφορούν σε καταθλιπτικό αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ75,

— 1 τοπικό αντλιοστάσιο, το Α/Σ-Γ.1.

Για τη μεταφορά των λυμάτων στο φρεάτιο του Κ.Α.Α. της πόλης της Άρτας επί της οδού Άρτας – Κομμένου (απ’ όπου στη συνέχεια θα οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ.), προβλέπεται:

— καταθλιπτικός αγωγός ονομαστικής διαμέτρου Φ90, συνολικού μήκους 1.900 μ.,

— το αντλιοστάσιο Α/Σ-Γ.0.

Για τη στέγαση του Η/Ζ και του λοιπού εξοπλισμού για κάθε ένα από τα παραπάνω αντλιοστάσια, θα κατασκευασθεί οικίσκος,

2) οικισμός «Λιμίνη»

Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού «Λιμίνη» σχεδιάσθηκε στο σύνολό του υπό των υφιστάμενων οδών, εντός των εγκεκριμένων ορίων αυτού. 

Για τη συλλογή του συνόλου των λυμάτων (εντός του ορίου του οικισμού) και τη μεταφορά τους στο αντλιοστάσιο Α/Σ-Λ, προβλέπεται δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 3.918,50 μ., το οποίο αποτελείται στο σύνολό του από βαρυτικούς αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ200.

Για τη μεταφορά των λυμάτων στην κεφαλή τού Κ.Α.Α. των Αγ. Αναργύρων (και στη συνέχεια μέσω του δικτύου της πόλης της Άρτας στην Ε.Ε.Λ.), προβλέπεται:

— το αντλιοστάσιο Α/Σ-Λ,

— καταθλιπτικός αγωγός ονομαστικής διαμέτρου Φ125, συνολικού μήκους 4.100,00 μ. Το αντλιοστάσιο Α/Σ-Λ θα ηλεκτροδοτείται από ένα υπαίθριο pillar. Η διάταξη απόσμησης θα εγκατασταθεί δίπλα από το pillar σε δική της κλειστή κατασκευή·

3) οικισμός «Αγία Τριάδα Κεραματών»

Περιλαμβάνεται η επέκταση τού υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Κεραματών στην ανάντη περιοχή του οικισμού της Αγίας Τριάδας, όπου σήμερα δεν υπάρχει δίκτυο.

Το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με το υφιστάμενο των Κεραματών. Το συνολικό μήκος των έργων ανέρχεται στα 1.291,00 μ.. Οι αγωγοί θα είναι στο σύνολό τους βαρυτικοί, ονομαστικής διαμέτρου Φ200·

4) αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων

Το έργο περιλαμβάνει τις αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων, δεδομένου ότι για την εύλογη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, απαιτείται η σύνδεσή του με τις κατοικίες.

ypodomes.com

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης 5,5 εκατ. ευρώ απο τον Δήμο Άρταίων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 439405656359881667
Σχόλια
item