Αδρανείς καταθέσεις 46 εκατ. ευρώ έχουν περιέλθει στο Δημόσιο μέσα σε πέντε χρόνια

Την τελευταία πενταετία  εισέρευσαν στα κρατικά ταμεία από αδρανείς τραπεζικές καταθέσεις συνολικά 46 εκατ. ευρώ, ενώ μόνον το 2019 εισπράχθηκαν 9,5 εκατ. ευρώ.

Αδρανής καταθετικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα 20 ετών.

Βάσει του νομού 4151/2013, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Ο νόμος 4151/2013 προβλέπει ακόμη την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι εάν οι ειδοποιήσεις αποδειχθούν άκαρπες το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση 20ετίας.

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 4151/2013, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στοιχεία που εμπεριέχονται στον προϋπολογισμό 2021 δείχνουν πως στην προηγούμενη χρήση η Εθνική τράπεζα εισέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό αδρανείς καταθέσεις ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank απέδωσε στον κρατικό προϋπολογισμό αδρανείς καταθέσεις ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς απέδωσε αδρανείς καταθέσεις ύψους 946 χιλ. ευρώ, η Τράπεζα Αττικής εισέφερε 887 χιλ. ευρώ και η Eurobank απέδωσε αδρανείς καταθέσεις ύψους 585,6 χιλ. ευρώ.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εισέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό αδρανείς καταθέσεις ύψους 19,5 χιλ. ευρώ και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 18,7 χιλ. ευρώ.

epirusblog.gr
5 of 5
Αδρανείς καταθέσεις 46 εκατ. ευρώ έχουν περιέλθει στο Δημόσιο μέσα σε πέντε χρόνια
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 5854376503020550718
item