Χρέη στο Δημόσιο: Μόλις το 0,2% των οφειλετών χρωστά τα 86 από τα 108 δισ. ευρώ Χρέη στο Δημόσιο: Μόλις το 0,2% των οφειλετών χρωστά τα 86 από τα 108 δισ. ευρώ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Χρέη στο Δημόσιο: Μόλις το 0,2% των οφειλετών χρωστά τα 86 από τα 108 δισ. ευρώ

Αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, το οποίο έφθασε τα 108,1 δισ. ευρώ παρά τις αναστολές πληρωμής υποχρεώσεων, τους μαζικούς αναγκαστικούς συμψηφισμούς έναντι «κουρεμένων» μισθωμάτων ή τις περισσότερες νέες ρυθμίσεις χρεών, καταγρράφουν τα στοιχεία της Έκθεσης α΄τριμ.2021 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Παρότι η χώρα ζει σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι μικροφειλέτες μειώνονται αλλά οι μεγαλοφειλέτες του Κράτους αυξάνονται. 

Αλλά μόλις 8.400 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ ευρώ έκαστος, χρωστούν όλοι μαζί τα 86,6 δισ. από τα 108,1 δισ. συνολικά

Μόνον 21,5 δισ. χρωστούν συνολικά οι υπόλοιποι 4.037.000 οφειλέτες με χρέη κάτω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας τους στην εφορία.

Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση

Εύρος οφειλής (ευρώ)Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών

Δ΄ τρίμηνο 2019

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών

Δ΄ τρίμηνο 2020

Μεταβολή πλήθους οφειλετών
<50940.943855.904-85.039
50-5001.299.8051.376.919+77.714
500-10.0001.519.5381.488.828-19.710
10.000-100.000263.732266.2202.488
100.000-1.000.00036.69537.9461.251
>1.000.0008.1958.400205
Σύνολο4.068.9084.045.217-23.691
    

Πηγή: ΑΑΔΕ

Ενώ όμως μειώνεται ο αριθμός των οφειλετών συνολικά, επικίνδυνα αυξάνονται ο αριθμός όσων χρωστούν πάνω από 10.000 ευρώ ο καθένας, αλλά και τα ποσά που οφείλουν. Έτσι προκύπτει αύξηση 2 δισ. σε 1 έτος από όσους χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ στην εφορία.

Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Εύρος οφειλής (σε ευρώ)Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δ΄ τρίμηνο 2019(σε εκατ. ευρώ)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δ΄ τρίμηνο 2020

(σε εκατ. ευρώ)

Μεταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

(σε εκατ. ευρώ)

<5011,613,2+1,6
50-500282,3291,4+9,1
500-10.0003.608,63,577,4-31,2
10.000-100.0007.285,77.402,3+116,6
100.000-1.000.0009.924,410.226,9+302,5
>1.000.00084.505,286.595,7+2.090,5
Σύνολο105.617,9108.107,02.489,1

Πηγή: ΑΑΔΕ

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε και συμπεριέλαβε στη χθεσινή τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του δ΄τριμήνου του 2020, αυξήθηκε κατά 1,9 δισ. ευρώ μέσα σε 1 τρίμηνο και 2,5 δισ ευρώ σε ετήσια βάση έναντι του δ΄τριμήνου 2019.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων όμως και των αναστολών, μείωση σημείωσαν τόσο το νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, όσο και οι εισπράξεις επί των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2019-30/11/2020 ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ετήσια βάση κατά 888,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες εισπράξεις επί των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκαν το 2020 κατά 1,2 δις ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των δύο ανωτέρω μεγεθών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του 2020 παρατηρείται σημαντική μείωση κατά 23.691 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.045.217 οφειλέτες. 

Η συγκεκριμένη μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από τον μεγάλο αριθμό των χρεών σε αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19, καθώς και από τη διαγραφή οφειλών από την ΑΑΔΕ σε 118.906 οφειλέτες με χρέη ύψους έως και 10 ευρώ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4646/2019.

Ειδικότερα, ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 10 ευρώ μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 139.814 οφειλέτες, ενώ στην κατηγορία οφειλής μικρότερη του 1 ευρώ το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε κατά 90.418 πρόσωπα, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών να διαμορφώνεται σε 266.932

Πτώση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται επίσης στο εύρος οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 19.710 οφειλέτες), η οποία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 31,2 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, στις κατηγορίες οφειλής άνω των 10.000 ευρώ διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών, όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,1 δις ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 205 πρόσωπα.

Στην ανωτέρω αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 1,4 δις ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του 2020 τα 62,9 δις ευρώ. 

Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.119, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 132 νομικά πρόσωπα.

epirusblog.gr
5 of 5
Χρέη στο Δημόσιο: Μόλις το 0,2% των οφειλετών χρωστά τα 86 από τα 108 δισ. ευρώ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1124477003415173389
Σχόλια
item