Γιάννενα: ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Νέος χάρτης Erasmus με βαθμολογία 100/100! Γιάννενα: ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Νέος χάρτης Erasmus με βαθμολογία 100/100! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Νέος χάρτης Erasmus με βαθμολογία 100/100!

Τον νέο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση που θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο του νέου Προγράμματος Erasmus (2021-2027) απέκτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας την ανώτατη βαθμολογία (100/100).

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει το Ίδρυμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Η απόκτηση του ECHE αποτελεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προαπαιτούμενο, ώστε να συμμετάσχει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης σε δράσεις κινητικότητας ή να συνεργαστεί για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η συνάφεια με τη δήλωση ευρωπαϊκής πολιτικής, η συμμόρφωση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης και η εφαρμογή τους, η ποιότητα της διαχείρισης του προγράμματος κ.α.

Η Επιστημονική Επιτροπή
Την ευθύνη σύνταξης της πρότασης είχε η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο Καθηγητή Μηνά Η. Πασχόπουλο, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Ιδρυματικώς Υπεύθυνο για το πρόγραμμα Erasmus και τα μέλη Ιωάννη Γκανά, Καθηγητή του Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημήτριο Καργιώτη, Καθηγητή του Τμ. Φιλολογίας, Μαρία Ζουμπούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Μουσικών Σπουδών, Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής, Μιχαήλ Ξένο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Μαθηματικών, Αναστασία Πολίτου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής, Αθανάσιο Σταυρακούδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Οικονομικών Επιστημών και Δήμητρα Σιαμοπούλου, Προϊσταμένη του Τμ. Διεθνών Σχέσεων.

Όπως σημειώνεται, η πρόταση παρουσίασε τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος για το νέο πρόγραμμα Erasmus ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Προσδιορίσθηκαν τα μέτρα που προτίθεται το ίδρυμα να λάβει - κυρίως αναφορικά με την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, τον σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σπουδών, τις συνεργασίες αλλά και τα δίκτυα - προκειμένου να υλοποιήσει και να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές του Χάρτη.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Νέος χάρτης Erasmus με βαθμολογία 100/100!
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 235239222715728440
Σχόλια
item