Άρτα: Τροποποίηση των προϋποθέσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα δημιουργίας e-shop ζητά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας

Την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Άρτας Γιάννης Γκολομάζος, η οποία έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σχετικά με τη Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020,η οποία έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop),θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποιες παρατηρήσεις τόσο όσον αφορά την επιλεξιμότητα όσο και τις προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επιλέξιμες επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν  και να εξοφλήσουν το σύνολο των δαπανών πριν την υποβολή της αίτησης και ένταξης τους στο πρόγραμμα, δυσκολεύοντας με τον τρόπο αυτό τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.  

Τα παρατεταμένα “lockdown” λόγω της πανδημίας COVID-19 δημιούργησαν αφενός την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων στα εμπορικά καταστήματα της χώρας,  αφετέρου δημιούργησαν οικονομικές δυσκολίες στη βιωσιμότητα των καταστημάτων αυτών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων η υλοποίηση του έργου χωρίς την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που αναφέρεται, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) και μάλιστα πριν την υποβολή της αίτησης, κρίνεται ιδιαίτερα ασφυκτικό & αποτρεπτικό.

Τέλος, στην επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προδημοσίευση του προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν  κύρια δραστηριότητα το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47), γεγονός που αποκλείει επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν κύριο καδ σε άλλη δραστηριότητα και δευτερεύων με τα μεγαλύτερα έσοδα καδ στο λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αιτούμαστε τα εξής:

Α. Την ένταξη στην πράξη των επιχειρήσεων που πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων της πρόσκλησης και διαθέτουν επαρκή βαθμολογία, σύμφωνα με τα κριτήριο αξιολόγησης και μετά να προχωρούν στην υλοποίηση του έργου, εφόσον δηλαδή γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Β. Τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής για τη δράση ή/και ενδιάμεσων δόσεων- πληρωμών, με στόχο τη διευκόλυνση υλοποίησης του προγράμματος, λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.

Γ. Την ένταξη στην πράξη και επιχειρήσεων που διαθέτουν τον ΚΑΔ 47 και ως Δευτερεύων Κωδικό (με τα μεγαλύτερα έσοδα).

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας στα αιτήματα μας και έγκαιρη τροποποίηση της υπό δημοσίευσης πρόσκλησης του προγράμματος “e-λιανικό”».

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Τροποποίηση των προϋποθέσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα δημιουργίας e-shop ζητά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 3056658194767612167
item