Βοήθησε στα έσοδα και στις πωλήσεις το clicaway τον Νοέμβριο

Σανίδα σωτηρίας για τις εισπράξεις των καταστημάτων αποδείχθηκε η «παράδοση εκτός» (click away) που εφαρμόστηκε τον Νοέμβριο.

Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται από την απόδοση ΦΠΑ τον Δεκέμβριο, όπως καταγράφεται στα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Παρά το έλλειμμα «τέρας» του Κρατικού Προϋπολογισμού που –όπως ανακοινώθηκε προ ημερών- στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε στα 22,8 δισ. ευρώ ή στα 18,2 δισ. το πρωτογενές, το αποτέλεσμα αυτό ήταν εν μέρει και καλύτερο από όσο αναμενόταν (αντί 24,3 δισ. και 19,6 δισ. που είχαν προβλεφθεί αντίστοιχα στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό της χρονιάς). 

Σε αυτό έπαιξαν ρόλο οι πληρωμές ANFA’s τον Δεκέμβριο που δεν είχαν προϋπολογιστεί, κυρίως όμως οι εισπράξεις κρατικών εσόδων από έμμεσους φόρους καταάλωσης (που αντικατοπτρίζουν την εικόνα της αγοράς) αποδείχθηκαν καλύτερες, παρότι τον Νοέμβριο είχε επιβληθεί lockdown και το σύστημα αγορών click away.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2020 τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,846 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 305 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 4,063 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, ενώ σε καθαρή βάση είναι μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή ήταν αναμενόμενη καθότι δεν είχε προβλεφθεί το β΄κύμα περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας που επηρέασε αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2020, είναι οι εξής:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών σημείωσαν υπέρβαση κατά 237 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 237 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 141 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ

ε) Μεταβιβάσεις κατά 451 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 72 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 48 εκατ. ευρώ, λόγω περιορισμού των μετακινήσεων

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 44 εκατ. ευρώ, λόγω και της παρατετταμένης καλοκαιρίας

γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 59 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 23 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 545 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 471 εκατ. ευρώ, λόγω της χρονικής παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021,

στ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 59 εκατ. ευρώ,

ζ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 19 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ επιστρέφει φόρου κατά ριπάς, αφού επιστροφές του Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 202 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (406 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Συνολικά οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 70,169 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 604 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου (70,774 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω του τακτικού προϋπολογισμού.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 226 εκατ. ευρώ, (10,647 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,421 δισ. ευρώ).

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας ως τον Δεκέμβριο, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4.551 εκατ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπολογισμό),

δ) οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19 και

ε) τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1.780 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 14,904 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.
epirusblog.gr
5 of 5
Βοήθησε στα έσοδα και στις πωλήσεις το clicaway τον Νοέμβριο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 483970544390502830
item