Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε ο ανάδοχος για το έργο « κτηριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος» του κτηρίου ΒΟΥΛΓΑΡΗ.

Mε απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμέτοχος & οικονομικών προσφορών του έργου : «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ».

Η ιδια απόφαση, αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον προσφέροντα με την επωνυμία “ΤΡΙΑΙΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ:099783943 και έδρα Κανελλοπούλου 64 – Πάτρα, με μέση έκπτωση προσφοράς 49,25%, διότι προσφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τούς ορούς της με αριθμ. πρωτ. 7353/29.07.20 διακήρυξης.

Οι προσφορές:epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε ο ανάδοχος για το έργο « κτηριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος» του κτηρίου ΒΟΥΛΓΑΡΗ.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3911720574258705073
item