Θεσπρωτία: Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για τον κόμβο Γλυκής προς Σούλι Θεσπρωτία: Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για τον κόμβο Γλυκής προς Σούλι | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για τον κόμβο Γλυκής προς Σούλι

Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για το έργο «κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά ‐ Γλυκή προς Σούλι».

Τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε η δ/νση τεχνικών εργων περιφέρειας Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό 355.000,00€, CPV: 45233128‐2 «Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους» και 45316000‐5 «Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης»,  NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 230.719,51€ και Η/Μ με προϋπολογισμό 55.280,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 18η Ιανουαρίου

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για τον κόμβο Γλυκής προς Σούλι
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1096352550199931371
Σχόλια
item