Επιδοτούνται ενοίκια, μισθοί, φως, νερό, τηλέφωνο

«Ποδαρικό» με νέου τύπου επιδότηση για τις επιχειρήσεις κάνει το 2021. Το Κράτος θα επιδοτεί πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, δηλαδή τα βασικά τους έξοδα λειτουργίας. 

Σε συνεννόηση με την Κομισιόν, το υπουργείο Οικονομικών θα καταρτίσει τη λίστα που καθορίζει τις επιλέξιμες δαπάνες που θα επιδοτηθούν. Και με ειδικό αλγόριθμο, θα προσφέρει «α λα καρτ» βοήθεια στις επιχειρήσεις που την έχουνε απόλυτη ανάγκη.

Διεκδικεί επίσης αύξηση στο επιτρεπόμενο ανώτατο πλαφόν κρατικής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις, αλλά και μερίδιο από τα κονδύλια που απέμειναν αδιάθετα από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SURE και από χώρες που δεν εξάντλησαν το δικαίωμα χρηματοδότησής τους.

«Εκτακτο» μέτρο για «πάγιες» δαπάνες

Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, με νόμο που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών για να θεσπίσει το πλαίσιο για να εφαρμοστεί το νέο προσωρινό μέτρο στήριξης της επιδότησης παγίων δαπανών. 

Θα αφορά επιχειρήσεις που είχαν ζημίες το 2020. Αιτήσεις και πρώτες πληρωμές σε δικαιούχους προβλέπονται τον Μάρτιο ή Απρίλιο.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, επιπλέον από όσα έλαβαν από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, για πάγιες δαπάνες που δεν καλύφθηκαν από τα μέτρα στήριξης που πρόσφερε σωρηδόν ως τώρα η κυβέρνηση.

Γενικά στις επιχειρήσεις, ως «πάγιες δαπάνες» θεωρούνται κατεξοχήν οι πληρωμές για ενοίκια, οι μισθοί, το κόστος ύδρευσης, οι δαπάνες για ηλεκτρική Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες.

Μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκαθαρίσει ποιες ακριβώς δαπάνες τελικώς θα επιδοτηθούν και για ποιους. 

Οι όροι, οι κατηγορίες δαπανών και οι δικαιούχοι θα καθοριστούν αναλυτικότερα σε συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού DG COM της Κομισιόν, ώστε να διασφαλιστεί ότι το μέτρο δεν προσκρούει σε διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Το νέο πλαίσιο να προστεθεί στα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, αλλά θα λαμβάνει υπόψην τη χρηματοδότηση που έλαβαν ως τώρα οι δικαιούχοι

Έρχεται να καλύψει ό,τι δεν κάλυψαν τα υφιστάμενα ως τώρα μέτρα. Όλες αυτές τις δαπάνες, το Κράτος τις έχει ήδη επιδοτήσει, όπως με το Πρόγραμμα Συνεργασία, το «κούρεμα» ενοικίων ή την Επιστρεπτέα 1-5 κλπ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νέο μέτρο στήριξης, το ποσό με το οποίο θα μπορεί να επιδοτηθεί μια επιχείρηση, θα ξεπερνά το όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει στις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Εάν όμως η επιχείρηση επωφελήθηκε από μέτρα στήριξης του 2020-2021, τα ποσά που κάλυψαν συγκεκριμένες «πάγιες δαπάνες» θα αφαιρούνται από τον αλγόριθμο και την επιδότηση από το νέο πρόγραμμα. 

Για παράδειγμα, από την επιδότηση παγίων δαπανών θα αφαιρείται όσα έλαβε μια επιχείρηση σαν αναστολή πληρωμής ενοικίων. Ή από την επιδότηση των μισθών, θα αφαιρούνται όσα καταβάλλει το Κράτος για αναστολές εργασίας ή το πρόγραμμα «Συνεργασία».

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να υποστηρίξει με κρατικούς πόρους τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που αντιμετωπίζουν ασφυκτικά προβλήματα ρευστότητας χάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι του τζίρου τους από τα συνεχόμενα lockdowns. 

Με βάση και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τα κονδύλια προορίζονται σε βιώσιμες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους. Από την επιδότηση θα αποκλείονται επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.

Για την επιλογή των δικαιούχων επιχειρήσεων, θα απαιτείται να είναι βιώσιμες. Το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει να υποβάλουν όλα τα διαθέσιμα οικονομικά τους στοιχεία (τζίρους, ζημίες, δαπάνες, καταθέσεις). 

Με βάση αυτά θα προκύψει και ο αλγόριθμος διανομής της επιδότησης, το τελικό ύψος της οποίας θα αποφασιστεί τον Μάρτιο.

Τι προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Όλο το σχέδιο αυτό, βασίζεται στην Ανακοίνωση  που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2020 η Κομισιόν και επιγράφεται ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 . 

Κάθε χώρα «δύναται» να κάνει χρήση εκτάκτων μέτρων όπως αυτά που περιγράφονται στην ανακοίνωση, εντός των ορίων που τίθενται και προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε χώρας.

Το γενικό αυτό πλαίσιο που θα εξειδευτεί για τη χώρα μας τις προσεχείς εβδομάδες, προβλέπει τα εξής για το συγκεκριμένο μέτρο:

* Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες

 • Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.
 • Εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ενίσχυση, η Επιτροπή θα μππορεί να τα κάνει αποδεκτά,  εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)   Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη  καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης  Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, ή μέρους της εν λόγω περιόδου («επιλέξιμη περίοδος»)·

β) Η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της  επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019·

γ) Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης  ή στήριξη από άλλες πηγές.

 • Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία), όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.
 • Οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες.
 • Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών.
 •  Το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών δηλώσεων.
 • Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται·
 • Σε καμία περιπτώσει, η συνολική ενίσχυση δεν μπορέι να υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.
 • Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων
 • Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·
 • Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες·
 • στ) η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ) την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
epirusblog.gr
5 of 5
Επιδοτούνται ενοίκια, μισθοί, φως, νερό, τηλέφωνο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7286432972204821365
item