Γιάννενα: Είναι θέμα πολιτισμού...να μην είναι τα πεζοδρόμια θέσεις παρκινγκ στην πόλη μας Γιάννενα: Είναι θέμα πολιτισμού...να μην είναι τα πεζοδρόμια θέσεις παρκινγκ στην πόλη μας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Είναι θέμα πολιτισμού...να μην είναι τα πεζοδρόμια θέσεις παρκινγκ στην πόλη μας

Οι σύγχρονες πόλεις οφείλουν να παρέχουν στους  πολίτες τους  και ειδικά στου πλέον ευάλωτους (παιδιά, ΑμΕΑ, ηλικιωμένους)  ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όταν αυτό δεν συμβαίνει και μάλιστα χωρίς αιτιολογία. 

Έτσι, μόνο σκοπιμότητες (αγνώστου για μας χαρακτήρα) μπορούν να εξηγήσουν -ας πούμε- τον λόγο για τον οποίο στην κεντρικότερη λεωφόρο της πόλης τα πεζοδρόμια όχι μόνο είναι ανύπαρκτα αλλά και επικίνδυνα, εφόσον πάνω τους παρκάρουν αυτοκίνητα, στερώντας από τους πεζούς ζωτικό χώρο μετακίνησης. Και θα ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνουν τα απαραίτητα τώρα που δεν υπάρχει κίνηση λόγω της πανδημίας. 

Αλλά πού τέτοιο πράγμα! Τα ίδια και χειρότερα αναμένονται μόλις η πόλη επιστρέψει στην κανονικότητα. 

Και μετά θα ακούμε πάλι τα γνωστά μεγάλα λόγια για το πόσο ενδιαφέρονται οι τοπικοί μας άρχοντες για τα προβλήματα των δημοτών τους αλλά και για την τήρηση της νομιμότητας στην πόλη τους, καθότι η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών δεν επαφίεται στην μεγαλοψυχία κάθε Δημάρχου αλλά είναι νόμος του κράτους.   

Άρθρο 34.3. -  Πεζόδρομοι

H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και:

ια) Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς.

Άρθρo 39. Συμπεριφoρά των oδηγών πρoς τoυς πεζoύς

1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Προδιαγραφές Πεζοδρομίων

Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2009/2621Β), Άρθρο 2

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. 

Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)

Δείτε τον πρωτογονισμό σε όλο του το μεγαλείο -εν έτει 2021- στην πόλη μας:skeptomenoi polites


epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Είναι θέμα πολιτισμού...να μην είναι τα πεζοδρόμια θέσεις παρκινγκ στην πόλη μας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 724087390575388208
Σχόλια
item