Ήπειρος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι από τα μέσα Νοεμβρίου το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ έθεσε σε λειτουργία νέες μονάδες στα Ιωάννινα και στην Άρτα. 

Οι νέες δράσεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται Κινητή Μονάδα με έδρα τα Ιωάννινα, Δράσεις Ένταξης με έδρα τα Ιωάννινα, και Πολυδύναμο Κέντρο με έδρα την Άρτα.

Kινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα 

Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης πραγματοποιεί εξορμήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια Ηπείρου, κυρίως σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, με στόχο την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διαφορετικές μορφές εθισμού (ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming), διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με κατάλληλα για τις ανάγκες τους προγράμματα. 

Η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες: 

•Συμβουλευτικής και κινητοποίησης 

•Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης 

•Βραχεία παρέμβασης 

•Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μονάδες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης κ.λπ. Δραστηριοποιείται μέσα από: 

•Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, 

•Δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά. 

•Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων στον δρόμο (street- work) 

•Συνεργασίες με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες) για την παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων 

•Συνεργασίες με υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, σωφρονιστικά καταστήματα, σώματα ασφαλείας κ.ά., για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων. 

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα την Άρτα Το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο Άρτας είναι η πρώτη μονάδα θεραπευτικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που δημιουργείται στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης για την προβληματική χρήση ή την εξάρτηση από ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο/gaming. 

Απευθύνεται τόσο σε όσους αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε μέλη του στενού τους περιβάλλοντος. 

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες:

• Αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών 

• Συμβουλευτικής και κινητοποίησης

• Βραχείας παρέμβασης-θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης

• Συνεργασίες με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας 

  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ. 
Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις. 

Δράσεις Ένταξης Επιπλέον στην πόλη των Ιωαννίνων έχει δημιουργηθεί και Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης ενισχύοντας τα μέλη στο ήδη υπάρχον Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης, σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία την διαδικασία ισότιμης και παραγωγικής ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία ανθρώπων που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης. 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν: 

• Την νομική τους υποστήριξη 

• Την επανασύνδεση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα με την επαγγελματική τους κατάρτιση 

• Την υποστήριξη τους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στο κομμάτι της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:26510 37812 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 37, Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, 45 500 Ιωάννινα. 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:26810 70587 Διεύθυνση: Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου 2, 47 132 Άρτα.

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5482396001819344047
item