ΑΣΕΠ - Προσλήψεις: Προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις σε επτά φορείς

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Πρόκειται για την ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). 

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
epirusblog.gr
5 of 5
ΑΣΕΠ - Προσλήψεις: Προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις σε επτά φορείς
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 5883819959768617225
item