Θεσπρωτία: Στην Ευρώπη τα πάει καλά ο δήμος Ηγουμενίτσας...

Μετά από την βράβευσή του, το 2018, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει και πάλι στον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση (ELOGE) του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), με αρωγό την ΚΕΔΕ και την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Δήμων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν στην καθημερινότητα των πολιτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικότερα, μέσα από την ευρωπαϊκή δράση στοχεύεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης:

1. Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών

2. Ανταπόκριση

3. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

4. Προσβασιμότητα και Διαφάνεια

5. Κανόνες δικαίου

6. Δεοντολογία

7. Ικανότητα και Επάρκεια

8. Καινοτομία και προσαρμοστικότητα

9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

10. Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση

11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή

12. Λογοδοσία

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου, αφενός να αξιολογηθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας από τους πολίτες αλλά και να διεκδικήσει ακόμη μία βράβευσή του, καλούνται οι δημότες Ηγουμενίτσας να συμμετέχουν στην Έρευνα Πολιτών και να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 17:00 στις 30 Δεκεμβρίου 2020, αξιολογώντας τον Δήμο ως προς τις ανωτέρω 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, για την βέλτιστη αποτύπωση του πραγματικού βαθμού ωριμότητας του Δήμου σε καθεμία από τις παραπάνω Αρχές, πραγματοποιείται αυτοαξιολόγηση του Δήμου και ανάλογη έρευνα Υπαλλήλων του Δήμου, όπου θα συμπληρώνεται ανώνυμα.

Πηγή: katoci.blogspot.com

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Στην Ευρώπη τα πάει καλά ο δήμος Ηγουμενίτσας...
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3258466523478909497
item