Άρτα: 221.730 ευρώ στους δήμους της Άρτας για τα σχολεία

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν 28.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους...
Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, για επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν:

- στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,

- στον αριθμό των σχολείων και

- στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,

ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Με την Απόφαση του Υπουργείου, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να μεριμνήσουν για την “άμεση απόδοση” από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τελικώς τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν “επειγόντως” σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

221.730 ευρώ θα κατανεμηθούν στους τέσσερις δήμους της Π.Ε. Άρτας ως εξής:

- Δήμος Αρταίων: 143.310 ευρώ

- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 20.190 ευρώ

- Δήμος Ν. Σκουφά: 30.730 ευρώ

- Δήμος Γ. Καραϊσκάκης: 27.500 ευρώ 

(Με πληροφορίες από  το airetos.gr)
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: 221.730 ευρώ στους δήμους της Άρτας για τα σχολεία
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 3162513254658539938
item