Εφορία: Ποιοι μπορούν να ξαναρυθμίσουν οφειλές που άφησαν απλήρωτες Εφορία: Ποιοι μπορούν να ξαναρυθμίσουν οφειλές που άφησαν απλήρωτες | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Εφορία: Ποιοι μπορούν να ξαναρυθμίσουν οφειλές που άφησαν απλήρωτες

Χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι - λόγω των αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2021 - δεν πλήρωσαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μηνιαίες δόσεις διαφόρων ρυθμίσεών τους (ρυθμίσεων 120 δόσεων, παλαιών παγίων ρυθμίσεων 12 ή 24 δόσεων κ.λπ.) θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις των ρυθμίσεών τους από τον Μάιο του 2021 και μετά χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους.

Επιπλέον, όσοι οφειλέτες έχασαν, εντός της περιόδου Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020, παλιές ρυθμίσεις 120 δόσεων μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές κανονικά από τον τρέχοντα μήνα, με τις δόσεις που δεν πλήρωσαν να μεταφέρονται προς πληρωμή για μετά τη λήξη όλων των υπολοίπων τρεχουσών δόσεων.

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι απώλεσαν, μετά την 1η-11-2019, παλαιές πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων ή άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν στις νέες πάγιες ρυθμίσεις των 12-24 ή των 24-48 μηνιαίων δόσεων, οι οποίες νομοθετήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από φέτος.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα:

1) Φορολογούμενοι πληγέντες και πληττόμενοι από την πανδημία του κορωνοϊού, οι οποίοι είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές τους μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή μέσω άλλων παλαιότερων ρυθμίσεων (παλαιά πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων, ρυθμίσεις 120 δόσεων κ.λπ) και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου 2020 διευκολύνονται ως εξής: Οι ανασταλείσες μηνιαίες δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 θα μεταφερθούν και θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των υπολοίπων δόσεων των ρυθμίσεών τους. 

Δηλαδή, δεν θα χάσουν τις ρυθμίσεις τους αλλά απλώς οι δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 που ανεστάλησαν θα μεταφερθούν για πληρωμή μετά το τέλος των άλλων δόσεων των ρυθμίσεών τους.

2) Όλοι οι οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και, για οποιονδήποτε λόγο, έχασαν στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020 είτε παλαιές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών των νόμων 4321/2015 και 4611/2019, οι οποίες προέβλεπαν υπό προϋποθέσεις αποπληρωμή έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, είτε ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017, θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεών τους από τον τρέχοντα μήνα (Νοέμβριο του 2020) και μετά. 

Σε κάθε περίπτωση, η απωλεσθείσα ρύθμιση θα αναβιώσει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση. 

3) Όλοι όσοι είχαν εντάξει τις οφειλές τους σε ρύθμιση η οποία ήταν ενεργή (δεν είχε απωλεσθεί) την 1η-11-2019, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τη ρύθμισή τους και δεν τους επιτρέπεται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 μηνιαίων δόσεων έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ρύθμιση αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές που ήταν ενταγμένες σε ρυθμίσεις εν ισχύ την 1η-11-2019, εφόσον μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους, μπορούν να υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία επανένταξης των οφειλών τους στην πάγια ρύθμιση.

epirusblog.gr
5 of 5
Εφορία: Ποιοι μπορούν να ξαναρυθμίσουν οφειλές που άφησαν απλήρωτες
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 5110023924370302446
Σχόλια

Τα καλύτερα

item