Ήπειρος: Να Αναβληθεί Η Έναρξη Του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Επιστολή του ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου στον υπ. Ενέργειας λόγω των νέων συνθηκών

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου, με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό κο Κωστή Χατζηδάκη, ζητά για την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναβολή της έναρξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού και μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, από τις 11 Δεκεμβρίου 2020 που έχει οριστεί, στην όσο δυνατόν πιο απομακρυσμένη χρονικά ημερομηνία, όπως συνέβη αντίστοιχα και με τις ημερομηνίες έναρξης πολλών άλλων Περιφερειών της χώρας.

Η σχετική επιστολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ Γιάννη Λυκοτραφίτη, έχει ως εξής:

«Το τελευταίο ιδιαίτερα χρονικό διάστημα η χώρα ταλανίζεται από το δεύτερο και σφοδρότατο κύμα μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, αυτής της πανδημίας του κορονοϊού Covid -19, τις αρνητικές επιπτώσεις της οποίας βιώνουμε όλοι μας. 

Παρά τα μέχρι και την 30.11.2020 αυστηρότατα μέτρα που έχουν ληφθεί και ορθά επιχειρείται να εφαρμόζονται, διαφαίνεται σχεδόν μετά βεβαιότητας ότι τα περισσότερα από αυτά, άν όχι όλα, θα παραταθούν τουλάχιστον για μερικές εβδομάδες.

Την 16.11.2020, εν μέσω αυτής της συγκυρίας, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μετάθεση, κατά λίγες ημέρες, της ημερομηνίας ανοίγματος της σχετικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση που καλούμαστε να διαχειριστούμε γενικά αυτή την περίοδο, εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που είναι πλέον σε ισχύ, χαρακτηρίζεται από τα εξής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τους πολίτες, όπως ισχύουν, δίνεται έμφαση στο να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, επισκέψεις σε οικίες και παραμονή σε ανοικτούς χώρους σε συνθήκες συγχρωτισμού, ήδη από τον μήνα Μάρτιο του 2020. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π. οίκ. 71342 (ΦΕΚ 4899/Β/6.11.2020), αναστέλλονται έως 30.11.2020 οι συναθροίσεις/δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’ 131). 

Επίσης, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 1, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αναφέρονται τα παρακάτω:

-Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

-Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλε – εργασίας, όπου είναι εφικτό.

-Υποχρεωτική τηλε – εργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

-Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.

-Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

-Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για την ένταξη ενός ακινήτου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ, απαιτείται η επίσκεψη του μηχανικού στο κτίριο του πολίτη, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που είναι αδύνατες με τηλε-εργασία (αποτύπωση ακινήτου, ενεργειακή επιθεώρηση, κτλ). 

Απαιτείται, επίσης, η επίσκεψη τεχνικών και συνεργείων προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο ακίνητο για να εκδώσουν οικονομική προσφορά για το έργο, καθώς και εκ νέου επίσκεψή τους στα γραφεία των μηχανικών. 

Ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. σχετικά με την αναστολή επισκέψεων και συναθροίσεων πολιτών σε ιδιωτικό χώρο, αλλά και με τις κατ΄ εξαίρεση κατεπείγουσες περιπτώσεις εξυπηρέτησης κοινού, καθώς η ένταξη στο Πρόγραμμα δεν επείγει.

-Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Δόμησης, οι οποίες παρέχουν αντίγραφα των σχεδίων και λοιπών στοιχείων των οικοδομικών αδειών των κτιρίων, υπολειτουργούν/δυσλειτουργούν λόγω και της επιβεβλημένης τηλε-εργασίας του προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια την αδυναμία παροχής ουσιαστικών στοιχείων για την ετοιμασία και πλήρη ολοκλήρωση των προτάσεων ένταξης στο σχετικό Πρόγραμμα.

-Είναι προφανές, ότι όλες αυτές τις δραστηριότητες – εργασίες καλούμαστε να τις κάνουμε εν μέσω προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού ρίσκου μετάδοσης του ιού, ενόψει της έναρξης του Προγράμματος, σε αντίθεση με το πνεύμα περιορισμού των μετακινήσεων που η Κυβέρνηση ορθά έχει επιβάλει.

-Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον τρόπο αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα (first in – first served) δικαίως δημιουργούν αίσθημα αδικίας και στους πολίτες και στους μηχανικούς. Και η διαδικασία αυτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας που μετατρέπει τα παραπάνω γεγονότα σε προβλήματα. 

Ένα διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως αυτό που είχε προταθεί στο Υπουργείο σας, μέσω μιας μόνιμα ανοικτής πλατφόρμας και με μοριοδότηση των αιτήσεων και ένταξή τους μία φορά κατ΄ έτος ανάλογα με την σειρά κατάταξης, ίσως να έλυνε τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί μέχρι σήμερα.

-Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ηπείρου (ΤΕΕ/ΤΗ), με περιοχή ευθύνης τις τέσσερες (4) Π.Ε. της Ηπείρου καθώς και την Π.Ε. Λευκάδας, γίνεται καθημερινά δέκτης της έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης καθώς και των παραπόνων συναδέλφων μηχανικών, αλλά και συμπολιτών της περιοχής μας, σχετικά με την προσπάθειά τους να φέρουν σε πέρας τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους που αφορούν στο Πρόγραμμα του θέματος, με δεδομένη τη μέχρι σήμερα ισχύουσα ημερομηνία (11.12.2020) ανοίγματος της σχετικής πλατφόρμας.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε για την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (επειδή η Π.Ε. Λευκάδας υπάγεται στο Περιφερειακό μας Τμήμα):

-Αναβολή έναρξης του Προγράμματος για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και

-Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, από τις 11 Δεκεμβρίου 2020 που έχει οριστεί, στην όσο δυνατόν πιο απομακρυσμένη χρονικά ημερομηνία, όπως συνέβη αντίστοιχα και με τις ημερομηνίες έναρξης πολλών άλλων Περιφερειών της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή – και στην περιοχή μας – η ασφαλής και σωστή προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών στις προτάσεις των έργων (πολίτες, μηχανικοί, δημόσιες υπηρεσίες κλπ), με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα την ουσιαστική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας, ώστε να επιτευχθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τόσο οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας όσο και του ίδιου του Προγράμματος.

Τέλος, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η γνωστοποίηση έναρξης του Προγράμματος για το έτος 2021 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας φακέλων σε περιόδους χωρίς περιορισμούς μετακινήσεων.

2. Η έναρξη του Προγράμματος για το έτος 2021 πρέπει να γίνει πριν την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, ώστε να ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για όσους λόγω των συνθηκών δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο τρέχον Πρόγραμμα.

3. Οι αποφάσεις υπαγωγής και οι αποφάσεις των ειδικών περιπτώσεων πρέπει να εκδοθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα τα εγκεκριμένα Προγράμματα.»

Πηγή: proinanea.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Να Αναβληθεί Η Έναρξη Του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 9097499730050970227
item