Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας..

Συγκεκριμένα:

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «HERMES – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest του ευρωπαϊκού προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg – V/A Greece – Italy 2014 – 2020» (MIS5003574) για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου: 2 θέσεις.


Αιτήσεις: 02/11 – 06/11/2020.


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 2603848841508464835
Σχόλια
item