Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Άρταίων

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 

- 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου (χορτοκοπτικό)
- 1 ΥΕ Εργάτης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@artas.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Περ. Οδός & Γρ. Αυξεντίου, Τ.Κ. 471 00 Αρτα, Ν. Αρτας, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αρταίων (τηλ. επικοινωνίας: 2681362282).

Πηγή: taneatismikrospilias24.com


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στο δήμο Άρταίων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 4001336928740440616
item