Μείωση ενοικίων: Πώς θα πάρουν πίσω το 65% της απώλειας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων Μείωση ενοικίων: Πώς θα πάρουν πίσω το 65% της απώλειας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Μείωση ενοικίων: Πώς θα πάρουν πίσω το 65% της απώλειας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων

Το δικαίωμα να πληρώσουν τα ενοίκια του μηνός Νοεμβρίου μειωμένα κατά 40% έχουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και μισθωτοί εργαζόμενοι. Οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιωθούν άμεσα και έμμεσα με συνολική επιστροφή του 65% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν.

Το 50% θα είναι άμεση αποζημίωση που θα λάβουν τον Δεκέμβριο και το υπόλοιπο 15% θα προκύψει εξαιτίας της φορολογική απαλλαγής των μη εισπραττόμενων ποσών μισθωμάτων την ερχόμενη άνοιξη, όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2020.

Οι μειώσεις ενοικίων κατά 40% αφορούν, ειδικότερα, επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή μέσα στο Νοέμβριο ή θα υποστούν νέα σημαντική μείωση τζίρου λόγω της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών από σήμερα.

Συνολικά, δικαιούχοι των μειώσεων είναι επιχειρηματίες που ασκούν 552 επαγγελματικές δραστηριότητες και πλήττονται οικονομικά (βλ. παρακάτω την αναλυτική λίστα), λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, οι μειώσεις αφορούν και σε μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστές είναι μισθωτοί εργαζόμενοι στους πληττόμενους αυτούς επιχειρηματίες.

Η υποχρεωτική μείωση των ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 κατά 40% ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, στις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεούνται να αποδεχθούν τη μείωση των ενοικίων κατά 40% για τον τρέχοντα μήνα θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν εντός του Δεκεμβρίου αποζημιώσεις από το κράτος.

Τα ποσά των αποζημιώσεων θα αντιστοιχούν στο 50% των απωλειών τους από τη μείωση των ενοικίων κατά 40%, δηλαδή ουσιαστικά στο 20% των ποσών των κανονικών ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου. 

Επιπλέον, για το 40% του ενοικίου του μηνός Νοεμβρίου που δεν θα εισπράξουν, οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος.

Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αποζημίωσηςη ίσης με το 50% της εισοδηματικής του απώλειας ο ιδιοκτήτης που υποχρεώνεται να εισπράξει μειωμένο κατά 40% το ενοίκιο Νοεμβρίου θα πρέπει να κάνει δύο απλά βήματα:

Πρώτον, να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid), στην οποία θα πρέπει να αναγράψει το ποσό απώλειας του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο. 

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Δεύτερον, να δηλώσει (αν δε το χει κάνει ήδη) στο σύστημα ΤΑΧΙSnet τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της αποζημίωσης που θα κερδίσει. 

Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού αυτού πρέπει να είναι δηλωμένος στο σύστημα TAXISnet και συγκεκριμένα στην εφαρμογή "Δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ", η οποία βρίσκεται στο μενού το οποίο εμφανίζεται μετά την είσοδο στο ΤΑΧΙSnet και μετά την επιλογή "Ο λογαριασμός μου".

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσό της αποζημίωσης των ιδιοκτητών και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1) Σε μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40% δηλαδή κατά 240 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 240 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 600 ευρώ, ανέρχεται σε 120 ευρώ (240 Χ 50% ή 600 Χ 20%).

Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 240 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021 όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από την φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του, θα ανέλθει στα 36 ευρώ (240 ευρώ Χ 15%). 

Εν τέλει ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 240 ευρώ, θα πάρει πίσω από το κράτος - με άμεση αποζημίωση και με φορολογική απαλλαγή - τουλάχιστον τα 156 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

2) Σε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40% δηλαδή κατά 400 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 1.000 ευρώ, ανέρχεται σε 200 ευρώ (400 ευρώ Χ 50% ή 1.000 ευρώ Χ 20%). 

Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021 όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020. 

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από την φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του, θα ανέλθει στα 60 ευρώ (400 ευρώ Χ 15%). 

Εν τέλει ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, θα πάρει πίσω από το κράτος - με άμεση αποζημίωση και με φορολογική απαλλαγή - τουλάχιστον τα 260 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των αποζημιώσεων και των απαλλαγών από φόρους εισοδήματος που θα τους παρασχεθούν.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ KAI TA ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 40%ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
20080401252
250100501565
300120601878
350140702191
4001608024104
4501809027117
50020010030130
55022011033143
60024012036156
65026013039169
70028014042182
75030015045195
80032016048208
85034017051221
90036018054234
95038019057247
100040020060260
105042021063273
110044022066286
115046023069299
120048024072312
150060030090390
2000800400120520
30001200600180780
400016008002401040
5000200010003001300
epirusblog.gr
5 of 5
Μείωση ενοικίων: Πώς θα πάρουν πίσω το 65% της απώλειας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1789616385417486720
Σχόλια
item