Ενισχύονται άμεσα με έμψυχο υλικό οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας Ενισχύονται άμεσα με έμψυχο υλικό οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ενισχύονται άμεσα με έμψυχο υλικό οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας

Ενισχύεται με έμψυχο δυναμικό ο Στρατός Ξηράς. Μέχρι 13 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Με κοινή απόφαση ΥΠΑΜ και ΥΠΟΙΚ προκηρύσσονται 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για  περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Oι ενδιαφερόµενοι, που πληρούν τα  προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, και να έχουν γεννηθεί  από τις 1-1-1996 και ύστερα, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Τα στοιχεία  θα αναρτηθούν στη Διαύγεια σήμερα.


epirusblog.gr
5 of 5
Ενισχύονται άμεσα με έμψυχο υλικό οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας
epirusblog.gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 2547473378321381575
Σχόλια
item