Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας...

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και ακρωνύμιο ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA) στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020, με MIS5056093, για χρονικό διάστημα έως 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία στην ψηφιακή καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού: Μία θέση

Αιτήσεις: 21/10 – 27/10/2020.


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτ 310382823829469069
Σχόλια
item