Γιάννενα: Ξεπερνούν τα 40 εκ. ευρώ τα φέσια στον δήμο Γιάννενα: Ξεπερνούν τα 40 εκ. ευρώ τα φέσια στον δήμο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Ξεπερνούν τα 40 εκ. ευρώ τα φέσια στον δήμο

Η μεγάλη εξάρτηση του δήμου από την κρατική επιχορήγηση, αλλά και το υψηλό ποσό απαιτήσεων από ιδιώτες και επιχειρήσεις, είναι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση οικονομικής χρήσης του 2019 του δήμου Ιωαννιτών, η οποία συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών Φώτη Βάββα, τα συνολικά έσοδα του δήμου -οργανικά, έκτακτα και ανόργανα- ανέρχονται στο ποσό των 43.271.781,49 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων ύψους 24.163.380,20 ευρώ που προκύπτουν από τον ταμειακό απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των 71.609.457,07 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 33.462.714,60 ευρώ, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του δήμου ανήλθαν στο ποσό των 6.072.637,46 ευρώ. 

Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 179.579,54 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 273.877,60 ευρώ. Συνολικά ανέρχονται σε 42.481.146,99 ευρώ, ενώ το πλεόνασμα της χρονιάς ανέρχεται σε 790.634,50 ευρώ.

Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 31,82% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι περίπου το 0,68%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 23,35%. 

Όσον αφορά τα έσοδα, το 44,99% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά 43,53% καλύπτονται από της τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. 

Οι φόροι αποτελούν το 10,44%.

«Από τη μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε τη μεγάλη εξάρτηση του δήμου για τη λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση», σημειώνεται στην έκθεση, ενώ οι απαιτήσεις του δήμου από τους δημότες ανέρχονται σε 38,71% επί των εσόδων. 

Συγκεκριμένα, το σύνολο των απαιτήσεων του δήμου ανέρχονται στο ποσό των 13.802.642,15 ευρώ , οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.676.514,30 ευρώ και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 5.304.984 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές απαιτήσεις του δήμου ανέρχονται σε 40 και πλέον εκατομμύρια, το μεγαλύτερος μέρος των οποίων εκτιμάται ότι πλέον δεν πρόκειται φτάσει στα ταμεία, είτε λόγω παραγραφών είτε για άλλους λόγους. 

Μάλιστα, απαιτήσεις ύψους 32.355.579,49 ευρώ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από το 2014 τουλάχιστον, σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές.

Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με τον πρώην αντιδήμαρχο Οικονομικών Θωμά Γιωτίτσα να ζητά τουλάχιστον να μη δημιουργούνται νέες απαιτήσεις. 

«Το ζητούμενο είναι να μπορεί ο δήμος να εισπράττει το 100% των βεβαιωθέντων. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε υψηλό βαθμό είσπραξης, κάτι που είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της ρευστότητας», σημείωσε ο κ. Βάββας, επισημαίνοντας πως το 2019 εισπράχθηκαν περί τα 2,7 εκ. ευρώ.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και την KA FINANZ AG ανέρχονται στο ποσό των 14.918.339,58 ευρώ και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 1.696.040,86 ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού ευρώ 39.676,29 ευρώ αφορούν οφειλές της το ΙΚΑ που προέρχονται από την αναδοχή χρέους της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.

Στην έκθεση επαναλαμβάνεται το ποσό του ελλείμματος, που ανέρχεται σε 1.373.051,13 ευρώ.

Το θέμα της ΔΕΥΑΙ και οι οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση και τον δήμο, δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει και αυτό επισημάνθηκε από την παράταξη «Πολίτες για την Ανατροπή», όπως και το θέμα της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, το οποίο ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος Βλάσης Παπαχρήστος.

Αυτό αποτυπώνεται και στις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, που επισημαίνουν ότι από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους, υπάρχει σημαντικός αριθμός ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στα βιβλία του δήμου και επομένως υπάρχει επιφύλαξη για την επίδρασή τους στο ενεργητικό και στα ίδια κεφάλαια.

Στο «κοινωνικό αποτύπωμα» των αριθμών στάθηκε ο επικεφαλής της «Αριστερής Παρέμβασης στα Γιάννενα» Χρήστος Πατσούρας, ζητώντας να αποτιμηθούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τον ισολογισμό-απολογισμό του 2019 ψήφισαν η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», καθώς αφορά τη δική της θητεία, με επιφυλάξεις η παράταξη «Ιωάννινα 2023» και καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η ΑΡΠΙ. 

Η παράταξη «Γιάννενα-Πολίτες για την Ανατροπή» ψήφισε τον ισολογισμό με επιφυλάξεις και καταψήφισε τον απολογισμό.

Πηγή: agon.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Ξεπερνούν τα 40 εκ. ευρώ τα φέσια στον δήμο
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 4599808218872654702
Σχόλια
item